ثبت نام

Captcha

ورود

Captcha

اکران فیلم سینمایی پارادایس با حضور بازیگران

اکران فیلم سینمایی پارادایس با حضور بازیگران
اکران خصوصی فیلم سینمایی «پارادایس» با حضور محسن افشانی و همسرش، جواد عزتی و همسرش، خاطره حاتمی، محمدرضا غفاریان و همسرش و بازیگران دیگر در پردیس باغ کتاب برگزار شد

اکران فیلم سینمایی «پارادایس» با حضور بازیگران

اکران پارادایس با حضور محسن افشانی و همسرش، جواد عزتی و همسرش، خاطره حاتمی، محمدرضا غفاریان و همسرش پردیس باغ کتاب

محسن افشانی و همسرش در اکران فیلم سینمایی پارادایس

محسن افشانی و همسرش در اکران فیلم سینمایی پارادایس

 بوسه محسن افشانی بر گونه همسرش

 بوسه محسن افشانی بر گونه همسرش

 جواد عزتی و همسرش مه لقا باقری در اکران فیلم سینمایی پارادایس

 جواد عزتی و همسرش مه لقا باقری در اکران فیلم سینمایی پارادایس

مه لقا باقری همسر جواد عزتی در اکران فیلم سینمایی پارادایس

مه لقا باقری همسر جواد عزتی در اکران فیلم سینمایی پارادایس

خاطره احمدی در اکران فیلم سینمایی پارادایس

خاطره حاتمی در اکران فیلم سینمایی پارادایس

محمدرضا قدیریان و همسرش فرشته آلوسی در اکران فیلم پارادایس

محمدرضا قدیریان و همسرش فرشته آلوسی در اکران فیلم پارادایس

سامان صفاری در اکران فیلم سینمایی پارادایس

سامان صفاری در اکران فیلم سینمایی پارادایس

خاطره احمدی در اکران فیلم سینمایی پارادایس

خاطره حاتمی در اکران فیلم سینمایی پارادایس

بوسه کارگردان پارادایس بر گونه دخترش

بوسه کارگردان پارادایس بر گونه دخترش

سامان صفاری در اکران فیلم سینمایی پارادایس

سامان صفاری در اکران فیلم سینمایی پارادایس

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه