ثبت نام

Captcha

ورود

Captcha

اختتامیه فیلم فجر با ریحانه پارسا، مهسا باقری، هوتن شکیبا، فرشته صدر عرفایی

اختتامیه فیلم فجر با ریحانه پارسا، مهسا باقری، هوتن شکیبا، فرشته صدر عرفایی
اختتامیه فیلم فجر با عکس هایی از ریحانه پارسا، مهسا باقری، هوتن شکیبا و فرشته صدر عرفایی، آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با حضور هنرمندان سینما در مرکز همایش های برج میلاد آغاز شد

 

عکس هایی اختتامیه جشنواره فیلم فجر با حضور بازیگرانی مانند ریحانه پارسا، مهسا باقری، هوتن شکیبا و فرشته صدر عرفایی در آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش های برج میلاد

 

مهسا باقری در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس مهسا باقری در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

ریحانه پارسا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس ریحانه پارسا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

هوتن شکیبا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس هوتن شکیبا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

فرشته صدر عرفایی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس فرشته صدر عرفایی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

مهسا باقری در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس مهسا باقری در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

ریحانه پارسا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس ریحانه پارسا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

هوتن شکیبا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس هوتن شکیبا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس اختتامیه جشنواره فیلم فجر

هوتن شکیبا و فرشته صدرعرفایی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس هوتن شکیبا و فرشته صدرعرفایی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

هوتن شکیبا و فرشته صدرعرفایی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

عکس هوتن شکیبا و فرشته صدرعرفایی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه