ثبت نام

Captcha

ورود

Captcha

پرورش گل آفتابگردان در مزارع خوزستان + عکس

پرورش گل آفتابگردان در مزارع خوزستان + عکس

عکس پرورش گل آفتابگردان در مزارع خوزستان

خوزستان یکی از قطب های مهم کشاورزی در کشور است که خاک حاصلخیز و آفتاب سوزانش باعث شده پرورش گل آفتابگردان نیز در آن رونق داشته باشد اما گرانی بذر و کود از یک سو و پدیده گرد و غباری که سال هاست در فصل های مختلف سال مهمان ناخوانده این استان است از سوی دیگر، کشاورزان کاشت این محصول را دلسرد کرده است.

تصاویر پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

پرورش گل آفتابگردان

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه